Anna Långström

Regionchef för norra & mellersta Sverige, EKN

Anna arbetar dedikerat med att hjälpa små och medelstora företag att växa genom export. Hon har över 20 års erfarenhet av exportfinansiering och riskkapitalinvesteringar i tillväxtländer med flera styrelseuppdrag i företag i Afrika och Latinamerika. 

EKN är partner till Bünsow Business Growth Forum för att komma i kontakt med och stötta företag i norra Sverige och vill vara en del av företagens väg mot globalisering – vare sig de behöver tillgång till bankfinansiering för att växa eller försäkra sig mot betalningsrisker i utlandsaffärer. Anna med team är på plats för att berätta mer om EKN:s erbjudande till både företag och banker. 

Anna Långström