Anna Carlsson Sigstedt

Generalsekreterare, Diversity Charter Sweden

Anna Carlsson Sigstedt driver Sveriges Diversity Charter, världens största nätverk inom mångfald och inkludering som är en del av EU-kommissionen. Anna blev den första svenska generalsekreteraren år 2019, då fanns ett 40-tal medlemsorganisationer. Idag har nätverket över 130 medlemsorganisationer med brett engagemang bland både medarbetare och chefer. 

Med 25-års erfarenhet från både ideell och privat sektor har Anna med passion, engagemang och övertygelse, samt med knappa resurser, utvecklat Diversity Charter Sweden till en betydande rörelse och röst för mångfald och inkludering i näringsliv och samhälle. 

Diversity Charter finns i 26 EU-länder och samlar 15 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda. Genom att skriva på en stadga gör medlemmarna ett offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Genom EU:s plattform utbyts ”best praxis”, kunskap och inspiration av framgångsrika strategier på nationell och internationell nivå inom EU.

Anna Carlsson Sigstedt