Anders Sundström

Politisk entreprenör

Anders Sundström är en skicklig politisk entreprenör som genom betydande insatser inom politik, akademi och näringsliv har spelat en central roll för samhällsutvecklingen i norra Sverige. Han inledde sin politiska bana år 1980 som kommunalråd i Piteå kommun och har sedan dess haft uppdrag som näringsminister och arbetsmarknadsminister. Han har också en bakgrund som vd för Folksam och ordförande i Swedbank. Han utsågs 2021 som hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Anders Sundströms engagemang inom näringslivet har alltid varit starkt med betydelsefulla styrelseuppdrag inom en rad lokala och internationella företag och organisationer. Idag är han rådgivare åt både Northvolt och H2 Green Steel, två jätteprojekt där han varit delaktig från start. Han sitter också med i SCA:s styrelse. Anders Sundström är en viktig kraft i en rad näringslivssatsningar av stor vikt för norra Sveriges samhällsomvandling och industrins omställning.

* Anders Sundström deltar i paneldebatten om hinder och möjligheter för gröna investeringar och energiförsörjning i norra Sverige under föreventet den 19 oktober på Elite Hotel Knaust, samt deltar i programmet på Bünsow Business Growth Forum den 20:e oktober.

Bünsows förevent arrangeras av MAQS Advokatbyrå tillsammans med Elite Hotel Knaust.

Anders Sundström