Anders Edholm

Hållbarhets- & kommunikationsdirektör, SCA

Anders Edholm arbetar i dag som kommunikationsdirektör vid SCA och har en bakgrund inom både politik och näringsliv. Efter folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU flyttande Anders till Bryssel och var där med och lade grunden för Moderaternas EU-kansli i Europaparlamentet. Efter sejouren i Bryssel arbetade Anders för Electroluxkoncernen i olika kommunikationsroller och växlade därefter över till Svenskt Näringsliv där han arbetade med strategisk opinionsbildning. Under perioden 2017-2019 tjänstgjorde Anders som partisekreterare och vice partisekreterare för Moderaterna för att därefter åter flytta till Bryssel för att ansvara för Svenskt Näringslivs EU-kontor. Sedan februari 2021 bor Anders i Sundsvall och axlar sin nya roll på SCA.

* Anders kommer att delta i ett panelsamtal under förkvällen den 19 oktober som arrangeras på Elite Hotel Knaust samt moderera ett panelsamtal på Bünsow Business Growth Forum den 20 oktober.

Bünsows förevent arrangeras av MAQS Advokatbyrå tillsammans med Elite Hotel Knaust.

Anders Edholm