Anders Edholm

Hållbarhets- & kommunikationsdirektör, SCA

Anders Edholm arbetar i dag som kommunikationsdirektör vid SCA och har en bakgrund inom både politik och näringsliv. Efter folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU flyttande Anders till Bryssel och var där med och lade grunden för Moderaternas EU-kansli i Europaparlamentet. Efter sejouren i Bryssel arbetade Anders för Electroluxkoncernen i olika kommunikationsroller och växlade därefter över till Svenskt Näringsliv där han arbetade med strategisk opinionsbildning. Under perioden 2017-2019 tjänstgjorde Anders som partisekreterare och vice partisekreterare för Moderaterna för att därefter åter flytta till Bryssel för att ansvara för Svenskt Näringslivs EU-kontor. Sedan februari 2021 bor Anders i Sundsvall och axlar sin roll på SCA.

Anders Edholm