Alexandra Stråberg

Chefekonom, Länsförsäkringar

Alexandra Stråberg har stor erfarenhet av makroekonomiska prognoser, omvärldsanalys och strategiarbete och delar gärna med sig av det hon ser och vad det innebär. Hon har en bred arbetslivserfarenhet från olika typer av företag, branscher och sektorer såsom exempelvis Skanska, Svenskt Näringsliv och Ekonomistyrningsverket. Nu arbetar hon som Chefsekonom på Länsförsäkringar.

Med tanke på den alltmer föränderliga omvärlden, och det alltmer sårbara geopolitiska läget, har det globala perspektivet blivit alltmer affärskritiskt att hålla koll på. Alexandra anser att den föränderliga världen gör hennes arbete oerhört intressant, men att det också betyder att hon ständigt utmanas i att analysera konsekvenserna och på ett pedagogiskt sätt kommunicera det, med bilder, exempel och berättelser från andra områden. Det har gjort Alexandra Stråberg till en uppskattad föreläsare, både i Sverige och internationellt.

Alexandra Stråberg