Nyheter

Sundsvalls kommuns Tillväxtchef Pernilla Berg kommer till Bünsow!

Pernilla Berg är Sundsvalls kommuns operativa resurs i arbetet med den storskaliga elintensiva etableringen vid Torsboda Industrial Park. Pernilla är också projektledare för Sundsvalls kommuns arbete med Sundsvalls väg framåt samt ansvarig för den stora mobilisering som kommunen behöver göra för att klara samhällets tillväxt vid en stor etablering.

Välkommen till Bünsow Business Growth Forum!