Nyheter

Robert Karjel, överstelöjtnant, stridspilot & författare kommer till Bünsow!

Robert Karjel är en av Sveriges mest framstående och uppskattade talare inom ledarskap och medarbetarskap. Med en imponerande bakgrund som kombinerar teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, inspirerar han organisationer och individer att övervinna sina rädslor och uppnå stora mål.

Robert har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik och är utbildad vid den prestigefyllda amerikanska Marinkåren. Han har deltagit i några av de mest utmanande och dramatiska insatserna i modern tid. Bland annat deltog han i räddningsinsatsen under Estoniakatastrofen.

Han har lett en helikopterdivision i Adenviken, där han och hans team avvärjde över 100 piratattacker och skyddade humanitära leveranser av mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia. Dessutom har han på uppdrag av FN och EU byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan, en prestation som krävde både strategiskt tänkande och operativ effektivitet under mycket farliga förhållanden. Robert är också en framgångsrik författare med fem romaner på sitt CV. Hans senaste bok, ”Ut Ur Kabul”, är en faktabok som skildrar den dramatiska evakueringen ur Kabul sommaren 2021. Denna bok har mottagits med stor uppskattning och ger en djupare inblick i hans förmåga att hantera komplexa och farliga situationer.

Idag är Robert en eftertraktad föreläsare som talar om ledarskap, förändringsledning och medarbetarskap, och ger konkreta verktyg och insikter för att bygga framgångsrika team och organisationer.