Sagt om Bünsow

Pär Melin, Pichano

Intervju med Pär Melin från Pichano, Partner till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att engagera er i?

– Den frågan är lite dubbel för mig. Dels är en av grundarna till Bünsow, Bengt-Göran Persson, lite av en mentor för mig då han har massor av erfarenhet från verkstadsindustrin som jag tar med mig. Det andra är att vi behöver nätverka utanför varje skrå för att förstå varandras utmaningar och möjligheter. På Bünsow träffas politiker, tjänstemän, studenter och företagare för att nämna några kategorier. Vi ser oss som en viktig ”möjliggörare” för detta forum.

Vad tycker du om årets tema för Bünsow ”Gröna möjligheter i Norra Sverige?

Vi är verkligen fokuserade mot grönt och därför gillar vi temat. Vi är partner till S&L Access (Stena AB & Vestas) som har utvecklat framtidens kran för att bygga samt underhålla vindkraftverk. Behovet av denna produkt är jättestort och vi är väldigt ödmjuka inför uppgiften att bli vald som partner för att bidra till den omställning vi har framför oss. Sedan har vi overkligt många förfrågningar på gröna projekt i norra Sverige.

De senaste åren har präglats av en pandemi och nu även krig i Europa, hur har världsläget påverkat er verksamhet?

Med risk för att svara med en uppsats ska jag föröka hålla det kort. Affärsmässigt var pandemin mycket svårare än kriget under våren. Vår koncern består av verkstadsindustri 50% och underhåll/service 50 %. Våren 2020 blev nästan alla underhållsstopp uppskjutna eller annullerade vilket ledde till att vi fick korttidspermittera, det tog 5-6 månader innan efterfrågan började komma tillbaka. För verkstadsdelen där orderhorisonten är längre så tog det tvärstopp i augusti 2020, där orderingången bara var 30-40% mot föregående år. Här tog det 2-3 månader innan återhämtningen kom. Så 2020-21 är förlorade år för oss.  2022 började fantastiskt, bästa januari och februari någonsin. Efterfrågan är fortsatt stark, men vi påverkas av prisökningar på bl.a. stål, el och drivmedel från februari och framåt.

Hur arbetar ni som organisation för att bidra till den gröna omställningen?

Vi har jobbat inom konceptet Sustainability Circle där vi fokuserar på hållbarhet utifrån underhållsbehov, det innebär att vi försöker reparera eller göra mindre utbyten istället för skrota en större enhet. Vi tittar även generellt på uppvärmning av våra verkstäder där vi ska kunna växla ut fossila bränslen mot exempelvis bergvärme eller fjärrvärme där det finns.

Vad är ert nästa steg som organisation framåt?

Tillsammans med NP3 Fastigheter så tittar vi på en utbyggnad av Fromells i Timrå för att kunna få ett perfekt flöde för tillverkningen av kranarmar. Vi kommer återvinna värmen från nuvarande byggnad för att värma upp tillbyggnaden efter idé från SAP Energy.