Sagt om Bünsow

Maria Wessén, Nordea

Intervju med Maria Wessén från Nordea, Official partner till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att engagera er i?

– Vi på Nordea vill gärna engagera oss och bidra i debatten kring samhällsviktiga frågor och där är Bünsow Business Growth Forum en relevant arena. Dessutom är Sundsvall en strategisk och viktig ort som vi satsar på, forumet sätter vår stad och region på kartan.

Vad tycker du om årets tema för Bünsow, ”Gröna möjligheter i norra Sverige?”

– Det är i norra Sverige det händer nu. Det är spännande att följa alla investeringar som är på gång, industrin i norr visar verkligen på innovationskraft och framåtanda. Hållbarhet är dessutom kärnan i Nordeas affärsstrategi. Detta ligger helt i linje med årets tema ”gröna möjligheter i norra Sverige.” För Nordea är det viktigt att vara långsiktiga och arbeta med gröna möjligheter i vår fantastiska region.

Fredrik Bünsow var en sann entreprenör, vad gör Nordea för att stimulera entreprenörskap?

– Som bank möjliggör vi entreprenörskap när vi tillsammans med våra kunder jobbar för det gemensamt bästa. Konkreta exempel är att vi bidrar med kunskaper inom ekonomi och entreprenörskap genom alla våra samhällsinitiativ.

Det finns en ekonomisk osäkerhet i Sverige med bl.a. ökade priser på drivmedel, sjunkande bostadspriser och stigande räntor. Hur kan Nordea hjälpa såväl företag som privatkunder att känna trygghet i världsläget?

– För Nordea är det viktigt att vara nära våra kunder, oavsett vilken sits de är i, och stötta dem hela vägen genom livet och företagandet.

Vad ser du mest fram emot inför årets forum?

– Jag ser fram emot inspirerande samtal, nätverkande och nya idéer för att utveckla vår fantastiska region ytterligare.