Sagt om Bünsow

Maria Åslin, Projektledare Bünsow Business Growth Forum

Intervju med Maria Åslin, projektledare för Bünsow Business Growth Forum

Varför valdes temat “Norra Sverige i världen” för årets Bünsow Business Growth Forum?

– Efter varje forum skickar vi ut en enkät till våra besökare för att få in en utvärdering kring årets evenemang. I samband med det får även alla gäster möjlighet att komma med förslag på nya talare och nästa års tema. Det är otroligt värdefullt för oss att få in så många bra idéer på hur vi kan utveckla Bünsow Business Growth Forum. Vi har även partnerträffar på vilka vi diskuterar forumets framtida utveckling och nästa års tema. Alla input och konkreta förslag bearbetas av styrgruppen som sätter det slutliga ordet kring årets tema.

I dagsläget spelar norra Sverige och våra grannländer en kritisk roll i att leda vägen mot en hållbar och trygg framtid. Frågor som säkerhet, beredskap, världsekonomin och det geopolitiska läget har en självklar plats när vi ska prata framtid och utveckling. Årets forum kommer att utforska hur samverkan och framåtblickande insikter skapar en grund för säkerhet, beredskap och en grönare framtid.

Som projektledare för Bünsow Business Growth Forum, vilka specifika ansvarsområden eller moment i planeringsprocessen finner du mest givande och inspirerande?

– Jag är nu inne på mitt sjätte år som projektledare och jag tycker det är oerhört inspirerande att få jobba med innehållet av forumet, hur vi ska lägga upp den röda tråden och vilka talare vi ska bjuda in. För mig är det väldigt stimulerande att få bygga upp dagen med vårt grymma programråd och projektgrupp. Allt ifrån att hitta nya idéer till att jobba för att locka hit alla stjärnor till talare som vi har haft på scenen under åren som gått.

Jag har alltid gillat komplexa utmaningar och att få var projektledare för Bünsow är verkligen ett drömuppdrag. En utvecklande utmaning att balansera alla önskningar och idéer från hundratals gäster och alla våra partners, att ständigt jobba med en utveckling av forumet och samtidigt hålla ihop allt så vi lever upp till vårt projektdirektiv och grundläggande målsättning.

Skulle du kunna dela med dig av några personliga mål du har satt för dig själv under 2024, både inom och utanför arbetslivet?

– Jag arbetar som VD på GB Verkstads- och Industrivaror och vi har vuxit ur våra lokaler, så under april ska vi ro i land en flytt till en ny anläggning. Det är en tillverkande fabrik av hydraulslangar, ett lager och en produktionsanläggning med närmare 40 000 industriartiklar som ska flyttas. Så målsättningen är att lyckas genomföra flytten så effektivt som möjligt och kunna fortsätta leverera, även om det kommer bli en intensiv tid. Resultatet kommer bli riktigt bra och jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla bolaget i våra nya lokaler med helt nya förutsättningar.

På min fritid har jag en del ideella föreningsuppdrag, bland annat i Juniskärs Väl. Nu har vi precis fått beviljat ett stort projekt via Jordbruksverket för att bygga en ny brygga och bensinpump i Juniskär. Det är ett roligt mål att landa det projektet så vi kan ta emot alla båtgäster i sommar. Under åren när jag körde tjejklassikern och Sundsvallsklassikern så fastnade jag för cykling men jag har inte tagit mig för att köpa en racer. Det får bli mitt personliga mål inför sommaren….köpa en ny cykel och ge mig ut på vägarna igen.