Sagt om Bünsow

Magnus Pallin, Swedbank

Intervju med Magnus Pallin, Chef Advanced Corporate North på Swedbank som är Founders till Bünsow Business Growth Forum

Vad var er vision och era mål för Bünsow Business Growth Forum när ni valde att gå in som founders tillsammans med Sparkbanksstiftelsen?

– Sparbanksstiftelsen Norrland och Swedbank hade en idé om att skapa ett starkt näringslivsevent i Sundsvallsregionen. Stig Wiklund (dåvarande ordförande i Sparbanksstiftelsen Norrland) och jag drev frågan och krokade arm med Bengt-Göran Persson som varit med och skapat Åre Business Forum och Maria Åslin blev projektledare. Målet var att skapa en arena där beslutsfattare och andra företrädare från näringslivet har möjlighet att utbyta erfarenheter och få olika inspel som stärker vår regions attraktionskraft ur ett nationellt perspektiv.

Hur ser du på vikten av evenemang som Bünsow Business Growth Forum för att främja tillväxt och utveckling?

– Utvecklingen av evenemanget har gått snabbare än vad vi kunnat hoppas på och vi tycker redan i dag att vi lyckats skapa en mötesplats där intressanta och aktuella ämnen behandlas. En mötesplats där entreprenörer och beslutsfattare hittat en arena för möten där nya idéer föds och där vår region och hela norra Sverige får det fokus som behövs för en fortsatt positiv utveckling.

Vad tycker du om årets tema?

– I den geopolitiska situationen och säkerhetsläget vi har i dag är det jätteviktigt för våra företagare och näringslivet i stort att verkligen tänka till. Dels vad man har för plan om det värsta händer och dels vad vi kan göra för att bidra. Vi verkar i ett område där stora satsningar inom försvarsindustrin kommer att ske de närmsta åren. Ett exempel är BAE Hägglunds utveckling i Ö-vik, andra exempel är uppbyggnaden av regementen bland annat i Östersund och Sollefteå. Denna utveckling skapar stora möjligheter för hela regionen och här kommer årets Bünsow bli en jättebra arena att diskutera hur vi hanterar detta på bästa sätt.

Vilken roll spelar Swedbank i att främja tillväxt och ekonomisk stabilitet i norra Sverige?

– Det är våra fina företag som skapar tillväxt och att hjälpa företag att växa och att hjälpa nya företag samt bra idéer att utvecklas är det absolut viktigaste. Vi vill utvecklas och växa tillsammans med våra företag och vara med och möjliggöra att dom når sina drömmar och mål. En stor del av våra företagsrådgivares vardag består av att ha en bra dialog med våra kunder och hitta lösningar som bidrar till att främja våra kunders behov. Har vi ett nära samarbete med våra kunder kan vi vara ett stöd i så väl medgång som motgång och det är en bra grund för både tillväxt och stabilitet.

Vilka framtidsutsikter ser Swedbank för norra Sverige?

– I dom konjunkturbedömningar vi gör, är vår bedömning att det är i norra Sverige den största tillväxten kommer att ske de närmsta åren. Alla investeringar som görs och planeras längs hela Norrlandskusten bidrar till att både tillväxt och sysselsättningssiffrorna sticker ut rejält. Detta är något vi också ser hos många av våra kunder, vilket är mycket glädjande.