Sagt om Bünsow

Robert Svedberg, Danske Bank

Intervju med Robert Svedberg från Danske Bank som är official partners till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att delta i?

– Bünsow Business Growth Forum har ett tydligt tillväxttema utifrån ett lokalt perspektiv vilket är något som vi som bank  vill stötta och som också är viktigt för våra egna tillväxtambitioner i de regioner vi är verksamma.

Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja och stimulera tillväxt?

– Ett starkt samarbete mellan företag, universitet samt kommun är naturligtvis en viktig faktor samt att de företag och organisationer som på olika sätt kan bidra till tillväxt har en tydlig agenda för hur det ska gå till.

Med tanke på den utmanande tid vi lever i, vilka faktorer tycker du är viktigast att fokusera på för att främja framtida tillväxt?

– Vi måste fokusera på att blicka framåt och hitta möjligheterna snarare än att se hindren i skenet av den tid vi gått igenom och samtidigt återfå självförtroendet att våga satsa på tillväxt istället för överlevnad som tyvärr varit det som många företag tvingats fokusera på under den pågående pandemin.

När vi nu befinner oss i en avvaktande fas på grund av rådande läge, hur ser investeringsviljan ut bland era kunder?

– Vi ser en viss avmattning i investeringsviljan vilket inte är så konstigt i skenet av vad som hänt under det senaste året, men samtidigt så hör vi att många kunder står i startgroparna så fort läget stabiliseras ytterligare.

Vilka utmaningar möter kunderna och vilka råd ger ni?

– Mycket handlar fortfarande om diskussioner om vad vi kan förvänta oss framåt och hur våra kunder ska agera utifrån olika scenarion. Vi ser till exempel att medvetenheten om olika former av valutasäkring har ökat vilket är positivt och gör att företagen kan fokusera på att driva själva affären istället för att oroas för hur valutautvecklingen ska påverka resultatet. Det har också blivit tydligt att det är en klar fördel att ha en stark kassa i företaget när en kris slår till vilket också ökar motståndskraften inför framtida utmaningar och ökar möjligheterna till nya investeringar.

Finns det någon särskild bransch som ni tror har större möjligheter att utvecklas utifrån ett regionalt perspektiv?

– Vi är övertygade om att många av de branscher som har ett starkt fäste i vår region såsom tex Bank & Försäkring, IT och Skog kommer att ha en stark utveckling framåt men vi tror på att kanske just Skogsbranschen har de bästa förutsättningarna. Bakgrunden till detta är att vi har en stark tillgång till själva råvaran samtidigt som starka företag som tex SCA som driver utvecklingen framåt. Skogen har också en tydlig koppling till framtida hållbarhet  och lyckas vi utveckla nya lösningar och produkter som har sin uppkomst från skogen så kommer det gynna den lokala tillväxten.