Sagt om Bünsow

Frida Anundsson, Sparbanksstiftelsen Norrland

Intervju med Frida Anundsson från Sparbanksstiftelsen Norrland, Founders till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Sparbanksstiftelsen Norrland engagerade som Founders till Bünsow Business Growth Forum?

– Vi vill vara med att möjliggöra attraktiva mötesplatser för samverkan och utveckling i länet. Tanken med Bünsow Business Growth Forum är att skapa en plattform där näringsliv och politik kan nätverka, kompetensutveckla och göra affärer.

Fredrik Bünsow var en sann entreprenör, vad är en entreprenör för dig?

– Entreprenörskap är vision, passion och mod. Det är att gå från ord till handling.

Hur arbetar Sparbanksstiftelsen Norrland för att stimulera entreprenörskap?

– Entreprenörskap ligger oss väldigt varmt om hjärtat och därför är vi en stolt samarbetspartner till Ung Företagsamhet i Västernorrland. Genom detta samarbete jobbar vi med att skapa bättre förutsättningar för nästa generation entreprenörer att lyckas. Genom Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse har vi möjlighet att investera i aktieposter och hjälpa unga företag i vår region med riskvilligt kapital, kunskap och nätverk.

Vad tyckte du om årets forum?

– Årets forum levde verkligen upp till mina förväntningar som var att knyta kontakter och få nya insikter och kunskap. Den gröna omställningen medför så många möjligheter i norra Sverige. Samarbete och dialog är viktiga faktorer till framgång vilket jag tycker årets forum främjade.