Sagt om Bünsow

Frida Anundsson, Sparbanksstiftelsen Norrland

Intervju med Frida Anundsson, VD på Sparbanksstiftelsen Norrland som är Founders till Bünsow Business Growth Forum

Vad tycker du om årets tema?

– Årets tema är mycket relevant. Genom att fokusera på norra Sveriges unika position i kombination med globala trender kan vi adressera viktiga frågor, inspirera till nya insikter och lägga grunden för potentiella samarbeten som är viktiga för framtida tillväxt och stabilitet.

Hur ser du på vikten av att skapa mötesplatser som Bünsow Business Growth Forum för affärsutveckling i regionen och över gränserna?

– Mötesplatser som Bünsow Business Growth Forum är oerhört viktiga för affärsutvecklingen, inte bara inom regionen utan även på en nationell och internationell nivå. De erbjuder en plattform för att utbyta idéer, skapa nätverk och främja båda befintliga och nya samarbeten. Många av de utmaningar vi står inför idag kräver innovativa lösningar och starka partnerskap.

Vilka framtidsutsikter ser ni för norra Sverige?

– När det gäller framtidsutsikterna för norra Sverige ser jag en stor potential, särskilt inom sektorer som grön energi, teknologi och hållbar resurshantering. Regionens rika naturresurser och starka forsknings- och utvecklingsmiljöer erbjuder goda möjligheter för innovation och tillväxt.

Vad är det som du uppskattar mest med ditt arbete på Sparbanksstiftelsen Norrland?

– Det jag uppskattar mest med mitt arbete på Sparbanksstiftelsen Norrland är möjligheten att göra skillnad, både i stort och smått. Att skapa mötesplatser, lyfta fram ideellt engagemang inom föreningslivet, ge uppmärksamhet åt unga konstnärer, stödja och uppmuntra ungt entreprenörskap och initiera nya samarbeten är bara några exempel på det jag får möjlighet att engagera mig i för att främja regional utveckling.