Sagt om Bünsow

Bodil Hansson, Kommunstyrelsens ordförande – Sundsvalls kommun

Intervju med Bodil Hansson, Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvalls kommun.

Det händer mycket i Sundsvall och i regionen med allt ifrån satsningar på vätgas till nya etableringar och investeringar. Vilken roll spelar den gröna omställningen i satsningarna som sker?

– Sverige har inlett en historisk grön omställning och det är tack vare industrins innovationskraft och gröna investeringar som det är möjligt. Vi ser flera viktiga exempel på det i Västernorrland där vi är på god väg att bli ett nav i landet för produktion av grönt bränsle och återvinning av textilier.

En satsning som tydligt hänger ihop med temat för Bünsow, ”Gröna möjligheter i norra Sverige” är Logistikparken. Berätta mer om det hållbara perspektivet som finns för det arbetet.

– Investeringarna som sker i vår region innebär ett enormt ökat transportbehov. För att klara den ökningen ställs krav på att infrastrukturen är effektiv och hållbar. Därför bygger vi Sundsvall Logistikpark, ett transportnav som binder samman väg, järnväg och sjöfart, vilket kommer göra Sundsvall till en ännu viktigare transportnod inte bara i regionen, utan även nationellt och internationellt.

Vi har nu också klart med Annehem Fastigheter som blir först med att etablera sig. Ambitionen är att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning på ca 28 000 kvm med planerad byggstart under det första kvartalet 2023.

Den senaste tiden har ett gediget arbete pågått där Sundsvall och Timrå kommun samarbetat för att locka hit nya etableringar. Berätta mer om samarbetet och hur ni kommer att arbeta framåt för att locka nya etableringar till regionen.

– För drygt ett år sedan inledde vi ett intensivt arbete för att få en batterifabrik till vår region. Vi samarbetade mellan Sundsvall och Timrå på ett sätt som vi tidigare inte har gjort. Vi bestämde oss där och då, det viktiga är att Sundsvallsregionen får en större industrietablering och kommunernas administrativa gräns är av underordnat intresse.Vi kom långt i den processen, men vi kom inte hela vägen fram. För att vara ännu bättre förberedda nästa gång tar vi nu ytterligare steg för att utveckla Torsboda Industri Park och förbereder siten för en etablering. Vi vet att tiden många gånger är helt avgörande vid en större etablering och konkurrensen är hård.

För det kommer att komma en nästa gång. Europa behöver inom de närmaste fem åren bygga upp emot 40 batterifabriker för att klara omställningen till eldrivna bilar. Vi vet att Torsboda är en oerhört stark site med stora fördelar, inte minst tillgången till grön el. Vi jobbar nu tillsammans med Härnösands Kommun, High Coast Invest och Business Sweden för att sälja sajten och för att locka hit en eller flera etableringar. Målet är minst 2000 nya jobb på siten.

Sundsvall har ett tydligt framtidsmål, 5000 nya jobb innan 2030. Hur går det arbetet?

– Styrkan med att ha ett tydligt mål är att kommunen tillsammans med våra samarbetspartners har fått ett helt annat fokus på tillväxt än tidigare. Både tillgång till verksamhetsmark och Logistikpark är viktiga pusselbitar för att lyckas. Men den största utmaningen idag är tillgången till rätt kompetens. Många företag och branscher har stora svårigheter att rekrytera anställda med rätt kompetens. Vi behöver lägga stort fokus på kompetensrekrytering och ökad inflyttning till vår region och vi behöver vara kreativa och tänka helt nytt.

Vad tycker du att Bünsow Business Growth Forum tillför Sundsvall och vår region?

– Det är en viktig mötesplats för nätverkande som bidrar till ett ökat intresse för Västernorrland och Sundsvallsregionen. Det är när människor möts som utveckling skapas.

Vad är dina förväntningar på årets upplaga av Bünsow?

– Årets upplaga kommer breddas och fler event skapas. Redan kvällen innan sker möten och panelsamtal. Årets upplaga innebär att Bünsow utvecklas ytterligare som en viktig tillväxtarena för regionen.