Nyheter

Anna Långström, Regionchef på EKN, kommer till Bünsow!

Anna arbetar dedikerat med att hjälpa små och medelstora företag att växa genom export. Hon har över 20 års erfarenhet av exportfinansiering och riskkapitalinvesteringar i tillväxtländer med flera styrelseuppdrag i företag i Afrika och Latinamerika. 

EKN är partner till Bünsow Business Growth Forum för att komma i kontakt med och stötta företag i norra Sverige och vill vara en del av företagens väg mot globalisering – vare sig de behöver tillgång till bankfinansiering för att växa eller försäkra sig mot betalningsrisker i utlandsaffärer. Anna med team är på plats för att berätta mer om EKN:s erbjudande till både företag och banker. 

Under Bünsow Business Growth Forum äntrar Anna scenen tillsammans med Jakob Liedberg på Cinis Fertilizer och berättar om en gemensam omställningsresa, det ser vi fram emot!