Sagt om Bünsow

Andreas Wahlén, NP3 Fastigheter

Intervju med Andreas Wahlén från NP3 Fastigheter som är partner till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att delta i?

– Det är viktigt för att möjliggöra professionella event i vår hemmaregion.

Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja och stimulera tillväxt?

– Kommunal framtidstro och företagsinriktade politiker.

Vad tycker du om årets tema för Bünsow ”Gröna möjligheter i Norra Sverige?”

– Det har nog inte undgått någon att Norra Sverige har enorma investeringar framför sig. Jag tror däremot det är bra att det sprids mer kunskap kring vilka specifika investeringar det faktiskt gäller samt vad dem kommer betyda för Norra Sverige och den gröna omställningen. Det i sin tur borde ge idéer för affärer och möjligheter för lokala företagare.

Hur utvecklar ni vår region till att bli en bättre och mer attraktiv plats att bo och verka i?

– Vi ligger inte långt fram i utvecklingen. NP3 är mer ett bolag som skapar förutsättningar för tillväxt genom att skapa en likviditet och kompetens inom marknaden för industrifastigheter i Norra Sverige. Vi skapar därtill, som ett noterat bolag, jobb för människor som har specifika kompetenser.