Nyheter

Anders Fällström, Rektor på Mittuniversitetet kommer till Bünsow!

Anders Fällström har en grundexamen i matematik och ryska språket från Umeå och Uppsala universitet. Han disputerade 1995 och har efter det arbetat som forskare i matematik vid University of Michigan, Lomonosov-universitetet i Moskva, Umeå universitet och dåvarande Mitthögskolan. Han har också parallellt med sin forskning fungerat som akademisk ledare i form av prefekt, prodekan och prorektor vid Umeå universitet. Sedan 2017 är han rektor vid Mittuniversitetet där han bland mycket annat brinner för universitetets internationalisering och dess regionala engagemang, då främst i Västernorrland och Jämtlands län.

Välkommen Anders till Bünsow Business Growth Forum!