Sagt om Bünsow

Malin Liljeros, Academic Work

Intervju med Malin Liljeros från Academic Work som är Official Partners till Unga Bünsow

Vad var det som gjorde att Academic Work valde att gå in som Official partner till Unga Bünsow?

– Vi ser det här som en av de viktigaste frågorna vi har i den här regionen och det var därför självklart att vara officiell partner, det här är ett jätteviktigt initiativ! Vi vill vara med och bidra till att få fler att inse hur fina karriärmöjligheter det finns i Västernorrland. Unga Bünsow är ett jättebra initiativ för att få näringslivet och studenterna att närma sig varandra och vi ser att vi, som är en karriärpartner för målgruppen studenter och unga arbetslivet, vill belysa hur många spännande och utvecklande tjänster vi har i närområdet. Du behöver inte flytta till Stockholm för att göra karriär hos de stora bolagen, det går att göra samma resa här. Västernorrland är en region där det händer, och kommer hända, mycket på arbetsmarknaden och vi ser hur viktigt det är att fler stannar, och flyttar hit, för att stävja kompetensbristen som råder på vår arbetsmarknad.

Vad ser du som de viktigaste fördelarna och möjligheterna med ert partnerskap, och hur tror du att det kan gynna både er och studenterna?

– Vi ser ett stort värde både för studenter och oss i att bidra och vara en del av samarbetet då det är vår huvudmålgrupp och då vi har en aktiv och löpande dialog med studenter på Mittuniversitetet samt med kunder som är måna om och öppna för att ta emot dessa. Young professionals, studenter, är en stor tillgång på arbetsmarknaden både utifrån att få in nya perspektiv och ambition. Dessutom ser vi att Unga Bünsow är ett viktigt event för att öka medvetenheten och synligheten av de jobbmöjligheter som finns i regionen, då vi vet att studenterna upplever att det saknas i dagsläget. Vi tror att vi kan bidra med att prata om de olika jobbmöjligheterna vi har för studenterna, både under och efter studierna samt dela med oss av tips som är viktiga vid jobbsökande.

På Academic Work applicerar ni konceptet ”Young Professionals” för studenter, skulle du kunna berätta mer om det?

– Young professionals är för oss att du är relativt ung i din karriär och det har absolut ingenting med ålder att göra. Vi vill vara en karriärpartner för alla de som pluggar på Universitetet, precis som vi vill hjälpa människor som vill byta karriär och testa på något nytt. Vi tror att ambition, förmågan att lära sig nya saker och flexibilitet är viktiga nycklar för att bygga framgångsrika företag. Vidare ser vi att de som vågar satsa på en fördomsfri rekrytering med fokus på människors förmåga kommer att lösa sin kompetensförsörjning på ett bättre sätt på sikt. Studenter är därför en otroligt viktig målgrupp för oss, vi vill finnas som bryggan in i arbetslivet efter studierna och vet hur mycket de har att bidra med till sina framtida arbetsgivare. För de studenter som vill och har möjlighet erbjuder vi också attraktiva jobb redan under studietiden vilket är ett perfekt sätt att utöka Cv:t och få fina referenser, samtidigt som du drygar ut studentkassan. Vi erbjuder även CV-granskning, intervjuträning och events för studenter vid Mittuniversitetet.