Sagt om Bünsow

Maria Lidgren, Region Västernorrland

Intervju med Maria Lidgren från Region Västernorrland som är principal partners till Bünsow Business Growth Forum.

Varför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event för er att delta i?

– För oss är det självklart att tillsammans med näringslivet, akademin och det offentliga prata om hur vi gemensamt kan driva tillväxten i regionen, därför är Bünsow Business Growth Forum ett viktigt event att medverka i.

Vilka faktorer anser du är viktiga för att främja och stimulera tillväxt?

– Samarbete överlag, både internt och externt, är nyckeln för framtida tillväxt i regionen. Vi får en starkare röst och mer muskler för att driva tillväxt genom funktionell och långsiktig samverkan.

Vilka utmaningar och möjligheter står vårt län inför?

– En stor utmaning är tillgång till kompetens och den utmaningen kommer att bli än större i framtiden, därför är attraktivitet en viktig faktor. När det gäller möjligheter så är dessa stora för Västernorrland. Vi befinner oss på en plats med trygg och säker livsmiljö, vi har stora tillgångar i natur- och kulturmiljövärden och ett näringsliv med en stark tillväxtvilja.

Hur kan Bünsow Business Growth Forum vara ett verktyg i det arbetet?

– Bünsow Business Growth Forum kan bidra till ökad attraktivitet, ökat samarbete och samsyn på våra utmaningar och möjligheter.

Vad ser du mest framemot inför årets forum?

– Utifrån förra gångens erfarenhet så står nätverkandet högst på listan, men även programmet bjuder på en spännande mix av goda lokala och regionala exempel samt nationell och internationell inblick.