Sara Zetterberg

Vd, Haldor
Sara Zetterberg, VD och delägare på Haldor AB. Bakgrund som innovationsrådgivare och innovation manager. Sara arbetar för att stärka både IT-kompetensen och innovationskraften i vår region och är därför aktiv i bolagssstyrelsen för Bron Innovation AB. Hon vill dessutom vara med och bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter in Edtech, och sitter därför med i Swedish Edtech Industrys styrelse.
 
Haldor är ett Sundsvallsbaserat Edtech-företag som utvecklar pedagogiska stödverktyg för skolor som är sömlöst integrerade med Office 365 och Microsoft Teams. Haldor var först i världen med att utveckla verktyg som ger skolor en modern läroplattform helt i Microsoft Teams. 2018 utsågs Haldor till årets Microsoft partner i Sverige. Idag har företaget tre världsunika, skalbara tjänster på marknaden och kunder i 13 länder.
Sara Zetterberg