Peter Öhman

Professor, Mittuniversitetet

Peter Öhman är professor vid Mittuniversitetet på avdelning för ekonomi, geografi, juridik och turism. Peter är även centrumledare för CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer.