Magnus Ydmark

Stadsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun

Magnus Ydmark är stadsbyggnadsdirektör i Sundsvalls kommun. Magnus har erfarenhet från näringsliv, myndighet och kommun. Senast kommer han från Helsingborgs stad där han under 11 år har drivit frågor om strategisk planering och stadsutveckling. I rollen som stadsbyggnadsdirektör ansvarar han för utveckling, planering och skötsel av den fysiska platsen, Sundsvalls kommun.