Katarina Kolar

Hållbarhetschef, SCA

Katrina Kolar är ansvarig för SCA-koncernens hållbarhetsarbete. Med skogens kraft bidrar SCA till en hållbar framtid genom att ta hand om den värdefulla råvaran och använda den för att producera förnybara produkter.