Geek Girl

Geek Girl Mini

Geek Girl Mini syftar till att unga tjejer ska lära sig mer om programmering och skapande med teknik, lära känna andra tjejer som delar ett sådant intresse och inspireras att överväga en IT-karriär. Den huvudsakliga målgruppen är tjejer i mellanstadieåldern.

Projektet Geek Girl Mini drivs av Marie Gustafsson Friberger och Karin Nygårds.