Fredrik Nilzén

Hållbarhetschef, Swedbank

Fredrik Nilzén är hållbarhetschef på Swedbank. Swedbank integrerar hållbarhet i affär – i finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp och i betalningsflöden. Genom hänsyn till miljörelaterade och sociala risker i verksamheten kan Swedbank bidra till mer hållbara företag och samhällen. Swedbanks miljöarbete utgår från de områden där störst miljöpåverkan sker.


Swedbank har även undertecknat FN:s initiativ Global Compact, som förespråkar att företag tar ansvar för miljö och sociala frågor. Global Compact består av tio riktlinjer som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.