Berit Högman

Landshövding, Västernorrlands län

Berit Högman är landshövding i Västernorrlands län och har tidigare varit riksdagsledamot och arbetat med både arbetsmarknad och näringspolitik samt kultur- och mediefrågor. Hon har varit vice gruppledare i riksdagen, suppleant i Utrikesnämnden, ledamot i Riksdagsstyrelsen och ordförande i Kulturutskottet. Berit har även haft uppdrag i statliga styrelser och myndigheter.