Anna Eriksson

GD - Myndigheten för Digitalisering

Anna Eriksson har en gedigen erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling med stöd av IT och att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Hon har bl.a. varit drivande i Lantmäteriets arbete med att testa blockkedjetekniken för fastighetsöverlåtelser.

Anna Eriksson är nu generaldirektör för DIGG, myndligheten för digitalisering.