Anders Fällström

Rektor, Mittuniversitetet

Anders Fällström är rektor vid Mittuniversitetet. Med en bakgrund som matematiker vid den teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har han varit studierektor, prefekt, prodekan, vicerektor och prorektor. Det som inom matematik fascinerat honom under alla år är ren matematik, ofta med problemställningar i gränslandet mellan algebra och funktionsteori. Det intresset har bidragit till möjligheten att bedriva forskning både internationellt i bl a Ryssland och USA och nationellt. Det forskningsområde som är Anders specialitet är plurikomplex analys, ett centralt område i modern matematik med kopplingar till såväl geometri och analys som algebra.